ĐI LỄ CÓ ĐƯỢC LỄ KHÔNG ?

Việc khấn lễ cầu cúng có hiệu quả không,có người cầu Tài cầu Phúc mãi mà không thấy hiệu quả dù 1 chút qua sự cảm nhận,vẫn chìm đắm trong thất vọng và khổ đau ?
Bởi có 1 sự liên kết mà rất ít người biết và hiểu rõ,khi Ta đến Chùa Đền Miếu Phủ hành lễ thì mọi lời kêu cầu,khấn vái hoặc sở sách được Chư Vị Thần Linh-Thổ Địa tại nơi đó chứng Lễ và chuyển tới Hội Đồng Quan Hành Sai Xứ Giả,và quả Lễ của tín chủ đó sẽ được suy xét theo cách sau : Tất cả quả Lễ đó được chuyển tới Hội Đồng Gia Tiên tín chủ đó mà là Bà Tổ Cô sẽ soi xét,sự soi xét này sẽ được phế duyệt như sau :
Tín chủ này sống tu tập ra sao? Giữ Đạo Hiếu với Cha Mẹ-Tổ Tiên ra sao,đã làm tròn bổn phận Hiếu Lễ tại gia chưa ? Việc phụng thờ tại gia chu đáo theo cách nào ? Âm phần mồ mả Gia Tiên phụng sự thế nào? Tốt hay chưa tốt? Sống thường tạo nghiệp ác hay thiện nghiệp v.v
Quan trọng nữa là nơi âm phần có Chân Linh Gia Tiên nào mà khi hồn còn tiền dương thế gây nhiều ác nghiệp mà nay đoạ trong địa ngục,đang phải chịu hình phạt giam cầm và hành phạt…Trong cõi địa ngục thì chia ra nhiều tầng từ 1 đến 18 tầng,tuỳ độ nặng nhẹ khác nhau mà được Chư Vị định nghiệp tại tầng địa ngục tương ứng..như Tầng 18 là tội nặng nhất,nếu vong linh bị giam cầm trong tầng 18 thì thường khi hồn tiền dương thế đã tạo ác nghiệp vô cùng nặng nên mới đoạ nơi đây,các vong linh này hàng ngày phải chịu những hình phạt vô cùng khắc nghiệt như : móc mắt,vạc dầu,chặt tay chân,tra tấn sống đi chết lại,vong linh đó sẽ bị tra tấn đến chết và sau đó thân lại hoàn thân và lại tiếp tục chịu hình phạt như vậy cho đến khi được xá tội…Bởi vậy những Vong Linh đang bị đoạ khổ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con cháu trần gian vì hợp mệnh,gây cho con cháu bệnh tật hoạ tai liên miên,không ngóc đầu được,đó là 1 phần lý do sự ảnh hưởng ghê gớm này sẽ đeo bám đường trần,nên việc cầu cúng Lễ bái của con cháu gần như vô ích
Cho nên,con cháu trần gian tín tâm,hiểu biết làm Lễ Phả Độ Gia Tiên,giải oan cắt kết hay cầu siêu liên tục thì Vong Linh đó nhờ đó mà được xá tội nhẹ dần đi..nhẹ dần đi đến hết thì được thoát khỏi địa Ngục và được hoàn xác thân thì sẽ Siêu..Siêu ở đây là thoát khỏi Địa Ngục,bởi vậy Âm siêu thì Dương Thái là vậy…
Còn cách khác nữa mà con cháu phải luôn khắc cốt là liên tục hành thiện,tạo nhiều phước báu,tạo nhiều công đức dưới mọi hình thức,phóng sinh bố thí,cúng dường v.v Để có công đức mà hồi hướng cho các Chân Linh cửu Huyền Thất Tổ..Kiên trì như vậy thì các Vong Linh nhờ đó mà linh hồn được siêu tịnh..Được như vậy thì việc Cầu cúng Lễ bái mới linh nghiệm.Hội Đồng Gia Tiên do bà Tổ Cô mới tấu đối thành công Chư Phật-Chư Tiên-Chư Thánh-Chư Thần..Vậy đời sống mới có đổi thay theo phúc phần Tiên Tổ

“Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu
Có tổ tiên trước rồi sau có mình”

P/S có nhiều cách để giúp đỡ hỗ trợ tới Gia Tiên Tiền Tổ theo nhiều cách khác nhau,mỗi Đạo Giáo có cách khác nhau,hành Lễ khác nhau..Việc này cách nào cũng tốt theo tuỳ Đạo Giáo hay môn phái nào

Tác giả Kim Trần