Phục dựng sách “VIỆT GIÁO PHỤC HƯNG”

Năm 2017 Căn Đồng Số Lính Việt Nam đã thực hiện khôi phục lại quyển sách VIỆT GIÁO PHỤC HƯNG (đã xuất bản từ năm 1967). Với mong muốn lưu hành nội bộ cho những người tín đạo, đưa Đạo Mẫu đến gần với những người con của Mẫu.

Nay chúng tôi kêu gọi các Thanh Đồng Đạo Quan đóng góp 1 ly 1 lai cùng nhau tham gia quỹ ẤN TỐNG SÁCH VIỆT GIÁO PHỤC HƯNG giúp cho sự nghiệp hưng long đạo Mẫu đời đời trường tồn.

Mọi thông chi tiết liên hệ xin được liên lạc với chúng tôi qua nick Căn đồng số lính
Thân chào !
————————–——
Tống số tiền đã có là: 15,1tr
Danh sách tham gia:
 Đại Huynh 2tr
Dam Minh Khang 500K
 Binh Pham 400K
 Phù Thủy 500K
 Jan Nguyen 1tr
 Quỳnh Hương 200k
 Lê Hạnh 200k
 Ha Nguyen 500k
 Linh Mi 500k
 Thanh Hien Kit 500k
Tĩnh Tâm
 Hường Tuyển 500k
 Ngan Nguyen 1tr
 Quỹ Tấm Lòng Thành 1,2 tr (đợt 1)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 1,5 tr (đợt 2)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 1tr (đợt 3)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 1tr (đợt 4)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 300k (đợt 5)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 300k (đợt 6)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 500k (đợt 7)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 1tr (đợt 8)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 1tr (đợt 9)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 500 (đợt 10)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 500 (đợt 11)
 Quỹ Tấm Lòng Thành 2tr (đợt 12)