NGƯỜI PHÀM TRẦN AI TỎ SỰ TIÊN!!!

 

Ngày nay chủng ma tà nổi lên khắp nơi,chúng ký sinh vào thân mệnh mọi người,có đồng hay không có đồng,căn nông căn sâu…

Người có đồng thì bị trộm ngưỡng lực Tiên Thánh ban cho,kẻ không đồng thì bị hút mòn Âm Đức. Chúng giả danh Tiên Thánh,Gia Tiên Tiền Tổ hối thúc con cháu ra mở phủ. Và đưa đường dẫn lối cho đồng con đến với những Đồng Thầy đang bị nó khế hợp thân mệnh sâu dày. Và trên đường trần nếu đồng con nào gặp được Đồng Thầy Tâm Đức do Gia Tiên dẫn lối thì chúng sẽ tạo thị phi để mọi người nghi kị mà xa lánh.
Đối trọng với tình trạng ma tà nhiễu loạn thì nhà Thánh cũng bắt lính bắt đồng,so bó đũa chọn cột cờ để tìm ra những rường cột của Đạo,hướng dẫn cho người trần gian tránh đi vào mê lộ. Nhưng hỡi ôi những người được nhà Thánh tin tưởng 10 thì phải đến 8 không vượt qua được những thử thách,những ngoại khảo,nội khảo… Việc này cũng không trách được các Thầy khi mà cái vô hình (âm đức của bản thân của gia tiên dày lên) thì không nhìn thấy được trong khi ấy cái hữu hình (tiền tài,vật chất) nó cứ sờ sờ trước mắt. Đành rằng lý lẽ của tạo hoá là lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu,lấy tiền tài thừa thãi đổi lại phúc đức bị thiếu hụt cơ mà các Thầy có hiểu ngoài kia còn rất nhiều người nghèo khó,trẻ em vùng cao không có cầu,đường,trường,trạm…
Vậy sao không lấy cái tiền tài chỗ này giúp đỡ cái khó khăn chỗ khác thì phúc đức lắm thây.
Tô Ăn Mày tôi đường đời chưa thấu đường đạo không thông,cũng năm cha ba mẹ đấy nhưng ơn nhờ phúc âm Gia Tiên mà ngộ ra được nhiều thứ. Nay có vài lời ngu dốt bộc bạch trước thiên hạ,mong mọi người bình tâm trước sự việc,suy xét kỹ càng trước khi quyết định bước vào Đạo. Việc Tiên Thánh vô hình huyền ảo,tưởng như thế mà không phải như vậy.
NGƯỜI PHÀM TRẦN AI TỎ SỰ TIÊN!!!

Tác giả  Tô Ăn Mày