GTS ☯ Vì sao tu đạo Phật vẫn phải hầu Thánh

À chị Jan ơi . Có người nào mà căn phải theo nhà phật và lại phải theo nhà Thánh k chị ?

Vốn dĩ đạo Phật được du nhập ở Ấn độ sang Việt Nam, ta cần hiểu rõ Phật chấp nhận những con đạo tu theo lí nhân qua.

Việt đạo gốc của Việt Nam là Đạo Mẫu, sự giao thoa giữa 2 dòng đạo khi tồn tại ở một đất nước cần có sự dung hòa một cách nhân ái. Vì tất cả các dòng đạo tu đều trọng tâm ở việc “tu tâm” và cũng duy chỉ có VN mới có tình trạng các Thầy tu nhà Phật nhưng do cơ nghiệp nhà Thánh mà vẫn đi hầu nhà Thánh mặc dù họ đang đứng bên nhà Phật. Điều này có thể hiểu là nhập gia tùy tục.

Ngoài ra đạo Phật có Phật – Pháp – Tăng, Đạo Mẫu trải qua thăng trầm của lịch sử nên thiếu đi Phần Pháp mà mẫu lại học Pháp nhà Phật. Điều này ngầm cho chúng ta hiểu việc theo đạo Thánh vẫn học Pháp của nhà Phật là chuyện thường.
——————————
Nói đến đây tôi lại nói thêm 1 chút về vong linh, thường các vong linh mất đi hay được gửi lên chùa cũng để học được Pháp nhà Phật, sau khi đã đc giác ngộ hiểu đạo thì duyên ai phận đấy – nợ đâu sẽ về cửa đó.
Ngày này nhiều người tu đạo chỉ biết đến kính Phật mà quên đi kính Thánh rồi buột mồm nói: Phật còn cao hơn Thánh sao k theo Phật mà tu lại theo Thánh làm gì ? Quốc có Quốc Pháp, Gia có gia uy – bạn biết lệ cha mẹ mà quên đi gia tiên tiền tổ thì thật tội lỗi thay …
Hoặc có nhiều người Tu đạo Thánh chỉ hòng mong cầu lợi lộc, tu xin lộc chứ xin gì Tâm cho nên tâm vọng động ảo tưởng. Hám danh hám lộc Tâm chưa thấy đọng thì làm gì có chuyện đọng lộc. Tán gia bại sản rồi thì bỏ chạy rồi trở thành kẻ vộ đạo … Thánh tha mà bắt, gia tiên không thờ đạo k chịu học cuối cùng chỉ thành thây mà di động …
Cuối cùng tôi muốn nói người tu đạo đừng cố chạy bằng tên lửa cho nhanh rồi khả nặng hấp thụ ý tâm có giới hạn, đi đến cuối đường khả năng hấp thụ chưa đến độ nạp nhập ý cao hơn thì lại phải quay lại đường cũ mà tu có phải khổ không ? Thôi nhé tu cứ đi chậm mà tu, đừng tùy tiện đừng tham đắm vọng tưởng làm gì …

Facebook JanNguyen
Thảo luận facebook group Căn Đồng Số Lính Việt nam