Lăng mộ Chầu Bà Đệ Nhất Thượng Thiên

Admin Căn Đồng Số Lính Việt Nam Có hẹn 1/2/2018 âm lịch cùng nhau về Lăng Mộ Chầu Bà Đệ Nhất tối linh, Bạn nào thuận đường thì thu xếp cùng nhau về bái yết nhé.

Thời gian: 2h30 chiều
Địa Điểm: Thôn Vĩnh Mộ, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín.
Lưu ý: Vì Chầu Cả sinh thời có tu theo Phật nên đến lễ các bạn nên dâng đồ chay không dâng mặn.
Thân chào !

Địa Điểm: Thôn Vĩnh Mộ, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín.